فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

تحقیق درباره وضــو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

وضــو

نمازگزار بايد قبل از انجام نماز، وضو گرفته و خود را براى انجام اين عبادت بزرگ آماده كند. در برخى از موارد هم بايد «غُسل» كند، يعنى؛ تمام بدن را بشويد و هرگاه نتواند وضو بگيرد يا غسل كند، بايد به جاى آن عملِ ديگرى به نام «تيمّم» انجام دهد كه در اين درس و درسهاى آينده با احكام هريك آشنا خواهيد شد.

چگونگى وضو

در وضو بايد ابتدا صورت را بشويد و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را، بعد از شسـتن اين اعـضا بايـد با رطوبتى كه از شستن دست بر كف آن است سر را مسح كند يعنى دست را بر آن بكشد و سپس پاى راسـت و در آخر پاى چپ را مسح كند، اكنون براى آشنايى بيشتر با اعمال وضو بـه نمودار توجه كنيد:ازجائى كه موى‏سر روييده تاآخرچانه(طول)

كارهاى وضو(١)

                    ١ ـ شستن

                                ١ ـ صورت و ازپهنا فاصله بين شست و انگشت                                    ميانه كه بر صورت قرار گيرد (عرض).                                ٢ ـ دست‏راست     از آرنج تا نوك انگشتان.                                ٣ ـ دست چپ     از آرنج تا نوك انگشتان.

                    ٢ ـ مسح                                ١ ـ ســر : قسمت جلوى آن كه بالاى پيشانى است.                                ٢ ـ پاى راست : روى پا از نوك انگشت تا بر آمدگى.(٢)                                ٣ ـ پاى چپ :    روى پا از نوك انگشت تا بر آمدگى.(٢)

توضيح اعمال وضو

شـستـن

١ ـ مقدار واجب در شستن صورت و دستها، همان است كه گذشت، ولى براى آنكه يقين كند مقدار واجب را شسته، بايد كمى اطراف آن را هم بشويد.(٣)

١ ـ تحريرالوسيله ـ ج ١ص٢١، م ١ . ٢ ـ آية الله خامنه‏اى: از سر انگشتان پا تا مفصل ساق پا(منتخبى از استفتائات، س ١٣).٣ ـ تحريرالوسيله ـ ج ١ص٢١، م ١ و ٢ .

٢ ـ بنا بر احتياط واجب، بايد صورت و دستها را از بالا به پائين شست و اگر از پائين به بالا بشويد وضو باطل است.(١)٣ ـ اگر صورت يا دست كسى، كوچكتر از معمول مردم باشد، يا بر پيشانى او مو روييده و يا جلو سر او مو ندارد، بايد همان مقدارى كه مردمان معمولى مى‏شويند، بشويد.(٢)٤ ـ اگر صورت و دست كسى هر دو برخلاف معمول باشد ولى متناسب با هم است، لازم نيست ملاحظه معمول را بنمايد بلكه بايد همانگونه كه در اعمال وضو بيان شد، وضو بگيرد.(٣)٥ ـ اگر پوست صورت از لاى موها (ريش ـ ابرو) پيدا باشد، بايد آب را به پوست برساند و اگر پيدا نباشد، شستن مو كافى است و رساندن آب به زير مو لازم نيست.(٤)٦ ـ اگر شك كند، كه پوست صورت از لاى مو پيداست يا نه؟ بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم برساند.(٥)٧ ـ شستن داخل بينى و دهان و مقدارى از لب و چشم كه هنگام بستن، ديده نمى‏شود واجب نيست، ولى براى آنكه يقين كند از جاهايى كه بايد شسته شود، چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد.(٦)

١ ـ توضيح‏المسائل ـ م ٢٤٣. ٢ ـ توضيح المسائل، م ٢٣٨.٣ ـ همان.٤ ـ توضيح المسائل، م ٢٤٠.٥ ـ توضيح المسائل، م ٢٤١.٦ ـ توضيح المسائل، م ٢٤٢.

٨ ـ پوست يا گوشتى كه از اعضاء وضو بريده شده ـ اگر كاملاً قطع شده باشد، بايد زير آن (جاى آن) شسته شود ـ و در صورتى كه به عضو متصل است بايد آنهم شسته شود و هر مقدار از جاى آن كه ظاهر شده، بشويد.(١)٩ ـ تاولهايى كه مثلاً بر اثر سوختگى بر پوست ظاهر شده، تا زمانى كه باقى است، شستن ظاهر (روى) آن كافى است، هرچند پوسته آن سوراخ شده باشد و چنانچه قسمتى از آن كنده شده، شستن همان مقدارى كه از پوست ظاهر شده كافى است و كندن مابقى و يا رساندن آب به زيرآن لازم نيست ولى اگر به گونه‏اى است كه پوست گاهى بر بدن مى‏چسبد و گاه جدا مى‏شود بايد زير آن هم شسته شود.(٢)١٠ ـ پوسته‏اى كه در حال بهبودى زخم روى آن بسته شده و مانند پوست بدن مى‏باشد، كندن آن لازم نيست و شستن ظاهر آن كافى است. هر چند كندن آن راحت باشد، امّا دوايى كه بر زخم خشكيده است اگر برداشتن آن راحت است بايد بردارد و اگر برداشتن آن ممكن نيست حكم جبيره را دارد كه به تفصيل در احكام وضوى جبيره‏اى خواهد آمد.(٣)

١١ ـ تكرار در شستن اعضاى وضو

بار اوّل: واجببار دوّم: جايزبار سوّم: بدعت و حرام(٤)

١ ـ العروة الوثقى، ج ١، ص ٢٠٥، م ١٤.٢ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ٢٠٦، م ١٦.٣ ـ همان، م ١٧.٤ آية الله خامنه‏اى: شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جائز و بيش از آن غير مشروع است. تعيين‏كننده بار اول يا دوم يا بيشتر، قصد وضوگيرنده است. يعنى مى‏تواند به قصد بار اول شستن، چند مرتبه آب به روى صورت بريزد.

١٢ ـ سه بار شستن اعضاى وضو (به نيت وضو) علاوه بر آنكه بدعت و حرام است، گاهى اوقات موجب بطلان وضو هم مى‏باشد، و آن در صورتى است كه آب مسح، از آب شستن سوّم باشد، چون مسح بايد با آب وضو انجام شود.(١)

 

مــسح

مسـح سر

١ ـ جاى مسح: يك قسمت از چهار قسمت سر كه بالاى پيشانى است (بالاى سـر).٢ ـ مقدار واجب مسح: هر قدر باشد كافى است (به مقدارى كه اگر كسى ببيند بگويد مسح كرد).٣ ـ مقدار مستحب آن: به پهناى سه انگشت بسته و طول يك انگشت.٤ ـ مسح با دست چپ: جايز است.(٢)٥ ـ لازم نيست مسح برپوست سرباشد، بلكه بر موى جلوى سرهم صحيح است، مگر موى سربه قدرى بلند باشد كه هنگام شانه زدن، به صورتش بريزد، كه بايد، پوست سر يا قسمت پائين (بيخ) مو را مسح نمايد.

١ ـ همان، ص ٢١٧، م ٢٣ و استفتاآت، ج ١، ص ٣٤.٢ ـ آية الله خامنه ای: مسح سر و پاها بايد با رطوبتى كه از آب وضو در دست‏ها مانده، كشيده شود. و احتياط آن است كه مسح سر با دست راست كشيده شود. ولى كشيدن مسح از بالا به پائين لازم نيست.

٦ ـ مسح بر موى جاهاى ديگر سر صحيح نيست، هر چند بر محل مسح جمع شده باشد(١).(٢)

 

مسـح پا

١ ـ جاى مسح: روى پا است.٢ ـ مقدار واجب مسح: طول؛ از سرانگشت تا بر آمدگى روى پا(٣). عرض؛ هر اندازه باشد كافى است هر چند به قدر يك انگشت باشد.٣ ـ مقدار مستحب مسح: همه روى پا.٤ ـ پاى راست را بايد قبل از پاى چپ مسح كند، ولى لازم نيست پاى راست را با دست راست و پاى چپ را با دست چپ مسح كند.(٤) 

مسائل مشترك مسح سر و پ

١ ـ در مسح بايد دست را بر سر و پاها بكشد و اگر دست را نگه دارد، و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است، ولى اگر موقعى كه دست را مى‏كشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد.(٥)٢ ـ اگر براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد، نمى‏تواند دست را با آب خارج تر كند بلكه بايد از اعضاء ديگرِ وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح كند.(٦)

١ ـ توضيح‏المسائل ـ م ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٧ و تحريرالوسيله ـ ج ١ص٢٣، م ١٤ . ٢-  آية‏اللّه‏ خامنه‏اى: مسح بر موى مصنوعى اگر برداشتن آن غيرممكن است اشكال ندارد. (اجوبة الاستفائات، ج ١، ص ٣٥، س ١٠٥ و ص ٤١، س ١٣١)٣-  آية الله خامنه‏اى: از سر انگشتان پا تا مفصل ساق پا مسح كند.(منتخبى از استفتائات، س ١٣)٤ ـ توضيح‏المسائل ـ م ٢٥٢ و ٢٥٣ و العروة‏الوثقى ـ ج ١ص٢٠٩ . ٥ ـ توضيح‏المسائل . م ٢٥٥ . ٦ ـ توضيح‏المسائل ـ م ٢٥٧ .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,200 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file6_1651128_1124.zip56.9k